သက်နိုင်နှင့် သူဌေးသား

နို့မြေပဲ ကွတ်ကီး

နို့မြေပဲ ကွတ်ကီး